Waarom cultuursubsidie?

De vraag waarom cultuursubsidie belangrijk is kan op vele manieren worden beantwoord. Wij denken dat het vooral belangrijk is om te kijken naar de effecten van cultuursubsidie en de gevolgen die het ontbreken van cultuursubsidie zou hebben.

Cultuursubsidie zorgt er allereerst natuurlijk voor dat er in Nederland meer kunst en cultuur wordt geproduceerd en dat is, hoe je het ook wendt of keert, een goede zaak. Hoewel niet alle kunst overeen zal komen met je persoonlijke smaak, zullen er altijd mensen zijn die er wel van kunnen genieten. Soms in het binnenland, maar soms ook in het buitenland.

En dat is een factor die vaak vergeten wordt, dat kunst en cultuur ook een belangrijke factor spelen bij ons eigen imago in het buitenland. Nederlanders worden in het buitenland vaak gezien als creatieve en open-minded mensen en dat heeft mede te maken met onze kunst en cultuur. Het is eigenlijk dus ook een soort visitekaartje naar het buitenland.

Cultuursubsidies zijn ook nodig voor de ontdekking en bloei van nieuw talent. Zonder subsidies zal het voor beginnende artiesten en kunstenaars een stuk moeilijker, of in sommige gevallen zelfs onmogelijk, zijn om door te breken. Grote talenten zouden verloren kunnen gaan en mensen die wij vandaag de dag zien als grootheden zouden wellicht onbekend zijn gebleven.

Daarnaast is het ook belangrijk dat kunst en cultuur zich niet concentreren in een specifieke regio. Als cultuursubsidies zouden vervallen, dan zouden artiesten in relatief dunbevolkte regio’s als Zeeland, Friesland en Drenthe beter kunnen uitwijken naar andere regio’s. Het zal immers te moeilijk worden om rond te komen in die gebieden en alle artiesten en kunstenaars zullen zich zonder subsidies dus naar dichtbevolkte gebieden verplaatsen.

Tot slot is variatie ook belangrijk. Wanneer subsidies verdwijnen, dan zal alleen populaire kunst en cultuur overblijven. De populaire varianten zullen het overleven, terwijl de minder populaire varianten zullen uitsterven. Risico’s worden niet meer genomen en innovatie en nieuwe varianten van kunst zullen waarschijnlijk tot het verleden behoren.