De Mars der Beschaving

De Mars der Beschaving is een mars die in 2011 werd georganiseerd als protest tegen de cultuurbezuinigingen die door het kabinet Rutte I werden aangekondigd. Deelnemers liepen van Rotterdam naar Den Haag en protesteerden daar tijdens het debat over de bezuinigingen.

Het kabinet Rutte I wilde in 2011 dat er in de daaropvolgende jaren structureel honderden miljoenen euro’s bezuinigd zouden worden op kunst en cultuur. Deze bezuinigingen zouden volgens de organisatoren van de Mars der Beschaving echter visieloos en een toonbeeld van korte termijn denken zijn. Het zou volgens hen kunnen leiden tot de afbraak van de beschaving in Nederland.

Hoewel de bezuinigingen op kunst en cultuur het voornaamste aandachtpunt van de protestmars waren, werd er ook aandacht besteed aan de bezuinigingen op onderwijs en in de zorg. De bezuinigingen op kunst en cultuur waren echter het voornaamste aandachtspunt, omdat daarop onevenredig veel werd bezuinigd. De bezuinigingen werden bovendien niet gefaseerd toegepast, maar in een zeer korte periode. Onacceptabel volgens de organisatoren.

Toch zijn de bezuinigingen op onderwijs en in de zorg niet onbelangrijk, omdat ook zij een bijdrage leveren aan cultuur en de solidariteit die in Nederland hoog in het vaandel staat. Verschillende media, waaronder Geen Stijl, greep deze punten aan om nog maar eens duidelijk te maken dat de politiek moet zorgen voor een betere verdeling en daar moet bezuinigen waar teveel wordt verspild. Of zoals ze het zelf noemen “een einde maken aan het graaien”.

marsderbeschavingx

De Mars der Beschaving werd qua deelnemers en media-aandacht uiteindelijk een groot succes. Er liepen vele duizenden mensen mee in de Mars en veel mensen kwamen op de activiteiten af. Daarnaast werd er onder andere door de Wereldomroep, de VPRO en op Twitter live-verslag gedaan en zowel de landelijke als de regionale media besteedde veel aandacht aan de Mars. De politiek bleek echter niet te beïnvloeden en de bezuinigingen zijn uiteindelijk doorgezet, hoewel de btw-verhoging op podiumkunsten en beeldende kunsten door het nieuwe kabinet wel is teruggedraaid.