De kunstfluisteraar

Helaas wordt het belang van de kunst door de huidige Nederlandse regeringsleiders niet onderkend.  Kunst immers, of het nu om podium- of beeldende kunst gaat, is mede bepalend voor het welbevinden van een bevolking.  Kunstenaars weten dat als geen ander en voelen des te sterker de behoefte om zich te uiten. Er wordt juist nu een beroep gedaan op de creativiteit van de kunstenaars die de dupe dreigen te worden van het afbraakbeleid.

Niettemin moeten kunstenaars er tegen blijven protesteren, alhoewel je je kunt afvragen of schreeuwen het juiste middel is.

Kunstenaars krijgen nu de kans een statement te maken door te laten zien dat je met fluisteren en een goed marketingbeleid misschien wel meer kan bereiken. En na enig speurwerk blijken er toch nog wel wat fondsen te bestaan die kunstenaars een warm hart toedragen. Een aardig voorbeeld van hoe een muziekgezelschap zich in deze moeilijke tijden weet te redden, stond in een artikel ”Klassieke musicus wordt ondernemer” van Saskia Naafs in Het Parool. In de strekking van dit artikel wordt duidelijk dat door toevoeging van meer creativiteit tijdens een optreden een nieuw (jonger) publiek kan worden aangetrokken. - Zie video -

Ook beeldend kunstenaars merken in de portemonnee dat, naast het missen van subsidies voor nieuwe kunstprojecten, ook de animo bij het publiek en verzamelaars om in deze tijd te kiezen voor kunst kopen afneemt. Het is merkbaar dat ook in deze branche de creativiteit losbarst. Websites van kunstenaars worden aantrekkelijker en zijn niet meer louter gericht op verkoop. Kunstenaars leren te beseffen dat ze zich onderscheiden door meer advies en toelichting over het tot stand komen van een kunstwerk en ideeën over inspiratie met de liefhebbers te delen.