De bezuinigingen

Tijdens de regeerperiode van het kabinet Rutte I moest veel worden bezuinigd en kunst en cultuur was een van de hardst getroffen sectoren. Er zou in totaal structureel zo’n 350 miljoen euro bezuinigd moeten worden. Ondanks vele en hevige protesten besloot het kabinet Rutte II dat de meeste beslissingen niet zouden worden teruggedraaid en het nieuwe regeerakkoord volgt in grote lijnen dat ook de plannen uit 2011.

Hieronder een kort overzicht van de belangrijke punten waarop bezuinigd zal gaan worden:

-        Cultuursubsidies omlaag

Er zal tot en met het jaar 2015 ongeveer 200 miljoen euro worden bespaard op cultuursubsidies. Hoe deze bezuinigingen precies zullen worden behaald is nog niet duidelijk, maar er wordt getracht niet te bezuinigen op het beheer en behoud van cultureel erfgoed, het Nationaal Archief en bibliotheken.

-        Afschaffing Wet Werk en Inkomen Kunstenaars

De Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK), een wet die kunstenaars op weg helpt, is inmiddels afgeschaft en kunstenaars kunnen nu geen flexibele uitkering meer krijgen die ze in staat stelt om als kunstenaar actief te blijven. Met de afschaffing van de WWIK hoopt de regering ongeveer 10 miljoen euro te besparen.

-        Publieke omroep gekort

De publieke omroep en het muziekcentrum voor de omroep zullen het de komende jaren ook zwaar te verduren krijgen. Ze zullen de komende jaren fors moeten bezuinigen en naast de bezuiniging van 200 miljoen die door het kabinet Rutte I werd aangekondigd, zal er vanaf 2016 nog eens 50 miljoen euro minder moeten worden uitgegeven. Vanaf 2017 komt daar nog een schepje bovenop en zal er structureel 100 miljoen euro minder worden uitgegeven.

Toch zijn er ook nog een tweetal kleine lichtpuntjes:

-        Btw-verhoging podiumkunst en beeldende kunst teruggedraaid

De btw-verhoging op podiumkunsten en beeldende kunsten die door het kabinet Rutte I werd ingevoerd is door het kabinet Rutte II teruggedraaid. Hoewel de regering hierdoor zo’n 90 miljoen euro per jaar zal mislopen, is besloten dat het belangrijk is dat deze vormen van kunst toegankelijk blijven voor iedereen. De btw is daarom verlaagd van 21% naar 6%.

-        Cultuurkaart CJP behouden

De cultuurkaart CJP zou in eerste instantie worden afgeschaft, maar Rutte II heeft besloten dat de kaart voor jongeren erg belangrijk is en daarom zal de kaart de komende jaren blijven bestaan.